Kaukolämpöhinnasto

LIITTYMISMAKSUT

Uudet kiinteistöt Asiakas maksaa tehoon perustuvan liittymismaksun liittyessään Punkaharjun lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon. Liittymismaksu on palautuskelpoinen veroton tuote (alv 0 %).Liittymismaksu määräytyy liittymistehon ja liittymisjohdon pituuden mukaan. Tilausteho määräytyy kiinteistön tarvitseman suurimman lämpötehon mukaan, joka määritellään yleensä mitoituslämpötilassa -29 asteessa Suomen rakentamismääräyskokoelman D5 mukaisesti. Liittymisjohdon pituuden 15 metriä ylittävä osuus korottaa liittymismaksua. Mikäli kaukolämpöliittymän todelliset rakennuskustannukset ovat liittymismaksua  suuremmat, varaa Punkaharjun lämpö Oy lämmönmyyjänä oikeuden määritellä asiakaskohtaisen liittymismaksun.Tätä hinnastoa sovelletaan kaukolämpöalueella sijaitseviin kiinteistöihin.

Tilausteho P (kW) Liittymismaksu (€)
0-11 k*(400*P+ 90*L)
12-129 k*(4 050+86*P+110*L)
130-669 k*(8 350+54*P+140*L)
670-1299 k*(19 100+38*P+160*L)
1300 k*(25 800+33*P+180*L)

K  = 1,06  liittymismaksun tasokerroin
L  =   liitymisjohdon 15 metriä ylittävä osuus

Liittymisjohdon pituus mitataan lämmön myyjän ilmoittamaa liittymispaikkaa lähimpänä olevasta tontinrajasta liittymisjohtoreittiä pitkin sovittuun lämmönluovutuspaikkaan. Mittaus suoritetaan rakennusvalvonnan hyväksymistä rakennussuunnitelmista ja mittatarkkuutena pidetään yhtä (1) metriä pyöristettynä asiakkaan hyväksi.

Liittymismaksu sisältää kaukolämpöverkon liitosjohdon ja mittauskeskuksen rakentamisen lämmönjakohuoneeseen.

Vanhat kiinteistöt

Vanhoihin kiinteistöihin K- tasokerroin määritellään tapauskohtaisesti.

PERUS- JA ENERGIAMAKSUT Perusmaksu (sis. ALV:n)

Tilausvesivirta V
(m3/h)
Perusmaksu
(euroa/vuosi)
0 – 0,7 k * 741,71 * V
0,8 – 1,9 k * (47,09 + 682,84 * V)
2,0 – 7,9 k * (706,39 + 353,19 * V)
8,0 – k * (2119,17+176,60 * V)

k = kaukolämpölaitoksen kiinteiden kustannusten hinta- ja kulutustasosta johtuva kerroin = 2,47

Energiamaksut:

Hallitus vahvistaa energiamaksun kaksi kertaa vuodessa.

Lämmöntuotannossa käytettävien polttoaineiden voimakkaasta hintojen noususta johtuen Punkaharjun lämpö Oy:n hallitus on päättänyt korottaa lämmönmyyntihintaa.

Kaukolämmönmyyntihinta on 1.2.2024 alkaen 102,92 €/MWh (sis alv 24%).